ELEC​TRONICSMIX

Service med Kunskap och Miljö i fokus​

Vet du vad en e-produkt egentligen kostar på sin

resa från tillverkning till återvinning?

Vi försöker ta fram ett svar som baseras på statistik och kunskap